Contacte

Notificar error

getRow($stt); if ($row) { $nom = $row['username']; $email = $row['email']; } } ?>
Les dades entrades en aquest formulari tindran la única finalitat d'atendre el seu comentari.

verifyResponse( $_SERVER["REMOTE_ADDR"], $_POST["g-recaptcha-response"]); if ($response != null && $response->success) $valid = true; } } if (!$valid) { ?> El codi de verificació no s'ha entrat correctament. Ves enrera i torna-ho a intentar. 1) { if (substr($_POST["codi"],0,1) === 'j') $urlink = "https://www.bdfutbol.com/j/j" . substr($_POST["codi"],1) . ".html"; if (substr($_POST["codi"],0,1) === 'l') $urlink = "https://www.bdfutbol.com/l/l" . substr($_POST["codi"],1) . ".html"; if (substr($_POST["codi"],0,1) === 'r') $urlink = "https://www.bdfutbol.com/r/r" . substr($_POST["codi"],1) . ".html"; if (substr($_POST["codi"],0,1) === 'e') $urlink = "https://www.bdfutbol.com/e/e" . substr($_POST["codi"],1) . ".html"; if (substr($_POST["codi"],0,1) === 'p') $urlink = "https://www.bdfutbol.com/p/p.php?id=" . substr($_POST["codi"],1) . ""; if (substr($_POST["codi"],0,1) === 't') $urlink = "https://www.bdfutbol.com/t/t" . substr($_POST["codi"],1) . ".html"; } $cuerpo = "Nom: " . $_POST["nombre"]; $cuerpo .= " Email: ". $_POST["email"]; $cuerpo .= " Codi: " . $_POST["codi"]; $cuerpo .= " Link: ". $urlink; $cuerpo .= " Comentaris: " . $_POST["comment"]; $subject = $_POST["codi"]; $res = $mail->SendInternal($subject, $cuerpo, "BDFutbol"); ?>
Missatge enviat correctament