Temporada 1992-93 2ª Divisió B Grup IV

Resultats
05/09/1992
Las Palmas
CD Estepona
06/09/1992
Granada
Betis B
Sevilla B
Extremadura
Mensajero
Cacereño
Marino
Poli Ejido
Racing Portuense
San Roque
Écija
Balompédica Linense
Córdoba
Maspalomas
Recreativo de Huelva
Xerez
Melilla
Jaén
13/09/1992
Cacereño
Granada
Poli Ejido
Las Palmas
Xerez
Marino
Jaén
Recreativo de Huelva
Extremadura
Melilla
Balompédica Linense
Sevilla B
Betis B
Écija
San Roque
Mensajero
Maspalomas
Racing Portuense
CD Estepona
Córdoba
20/09/1992
Écija
Cacereño
Sevilla B
Betis B
Granada
San Roque
Las Palmas
Córdoba
Recreativo de Huelva
Extremadura
Mensajero
Maspalomas
Melilla
Balompédica Linense
Racing Portuense
CD Estepona
Marino
Jaén
Poli Ejido
Xerez
27/09/1992
Jaén
Poli Ejido
Extremadura
Marino
Betis B
Melilla
Cacereño
Sevilla B
San Roque
Écija
Maspalomas
Granada
CD Estepona
Mensajero
Córdoba
Racing Portuense
Xerez
Las Palmas
11/11/1992
Balompédica Linense
Recreativo de Huelva
03/10/1992
Recreativo de Huelva
Betis B
04/10/1992
Poli Ejido
Extremadura
Sevilla B
San Roque
Marino
Balompédica Linense
Mensajero
Córdoba
Granada
CD Estepona
Xerez
Jaén
Melilla
Cacereño
Écija
Maspalomas
05/11/1992
Las Palmas
Racing Portuense
11/10/1992
Betis B
Marino
Extremadura
Xerez
Balompédica Linense
Poli Ejido
Cacereño
Recreativo de Huelva
San Roque
Melilla
Jaén
Las Palmas
Córdoba
Granada
Racing Portuense
Mensajero
CD Estepona
Écija
Maspalomas
Sevilla B
17/10/1992
Las Palmas
Mensajero
18/10/1992
Sevilla B
CD Estepona
Poli Ejido
Betis B
Recreativo de Huelva
San Roque
Jaén
Extremadura
Melilla
Maspalomas
Écija
Córdoba
Marino
Cacereño
Xerez
Balompédica Linense
Granada
Racing Portuense
25/10/1992
Extremadura
Las Palmas
Betis B
Xerez
Cacereño
Poli Ejido
San Roque
Marino
Córdoba
Sevilla B
Balompédica Linense
Jaén
Racing Portuense
Écija
CD Estepona
Melilla
Mensajero
Granada
Maspalomas
Recreativo de Huelva
31/10/1992
Las Palmas
Granada
01/11/1992
Extremadura
Balompédica Linense
Sevilla B
Racing Portuense
Poli Ejido
San Roque
Écija
Mensajero
Recreativo de Huelva
CD Estepona
Melilla
Córdoba
Marino
Maspalomas
Xerez
Cacereño
Jaén
Betis B
07/11/1992
Maspalomas
Poli Ejido
08/11/1992
Betis B
Extremadura
Córdoba
Recreativo de Huelva
San Roque
Xerez
Cacereño
Jaén
Mensajero
Sevilla B
Balompédica Linense
Las Palmas
Racing Portuense
Melilla
Granada
Écija
CD Estepona
Marino
14/11/1992
Sevilla B
Granada
Las Palmas
Écija
15/11/1992
Extremadura
Cacereño
Recreativo de Huelva
Racing Portuense
Balompédica Linense
Betis B
Poli Ejido
CD Estepona
Melilla
Mensajero
Marino
Córdoba
Xerez
Maspalomas
Jaén
San Roque
21/11/1992
Maspalomas
Jaén
22/11/1992
Écija
Sevilla B
Racing Portuense
Marino
San Roque
Extremadura
Córdoba
Poli Ejido
Cacereño
Balompédica Linense
CD Estepona
Xerez
Granada
Melilla
Betis B
Las Palmas
Mensajero
Recreativo de Huelva
28/11/1992
Recreativo de Huelva
Granada
Las Palmas
Sevilla B
Marino
Mensajero
29/11/1992
Xerez
Córdoba
Extremadura
Maspalomas
Jaén
CD Estepona
Betis B
Cacereño
Melilla
Écija
Balompédica Linense
San Roque
Poli Ejido
Racing Portuense
05/12/1992
Maspalomas
Balompédica Linense
06/12/1992
San Roque
Betis B
Écija
Recreativo de Huelva
Cacereño
Las Palmas
CD Estepona
Extremadura
Mensajero
Poli Ejido
Sevilla B
Melilla
Granada
Marino
07/12/1992
Racing Portuense
Xerez
08/12/1992
Córdoba
Jaén
12/12/1992
Marino
Écija
Las Palmas
Melilla
13/12/1992
Betis B
Maspalomas
Balompédica Linense
CD Estepona
Extremadura
Córdoba
Jaén
Racing Portuense
Xerez
Mensajero
Poli Ejido
Granada
Cacereño
San Roque
Recreativo de Huelva
Sevilla B
19/12/1992
Écija
Poli Ejido
20/12/1992
CD Estepona
Betis B
Sevilla B
Marino
Racing Portuense
Extremadura
Córdoba
Balompédica Linense
San Roque
Las Palmas
Melilla
Recreativo de Huelva
Granada
Xerez
Maspalomas
Cacereño
Mensajero
Jaén
03/01/1993
Betis B
Córdoba
Poli Ejido
Sevilla B
Extremadura
Mensajero
San Roque
Maspalomas
Balompédica Linense
Racing Portuense
Cacereño
CD Estepona
Xerez
Écija
Jaén
Granada
Las Palmas
Recreativo de Huelva
25/02/1993
Marino
Melilla
06/01/1993
Sevilla B
Xerez
Melilla
Poli Ejido
Córdoba
Cacereño
Racing Portuense
Betis B
Écija
Jaén
Las Palmas
Maspalomas
Granada
Extremadura
Mensajero
Balompédica Linense
CD Estepona
San Roque
Recreativo de Huelva
Marino
10/01/1993
San Roque
Córdoba
Poli Ejido
Recreativo de Huelva
Marino
Las Palmas
Xerez
Melilla
Balompédica Linense
Granada
Extremadura
Écija
Betis B
Mensajero
Jaén
Sevilla B
Maspalomas
CD Estepona
10/02/1993
Cacereño
Racing Portuense
17/01/1993
Extremadura
Sevilla B
Betis B
Granada
Balompédica Linense
Écija
San Roque
Racing Portuense
Cacereño
Mensajero
Poli Ejido
Marino
Jaén
Melilla
CD Estepona
Las Palmas
Xerez
Recreativo de Huelva
Maspalomas
Córdoba
23/01/1993
Las Palmas
Poli Ejido
24/01/1993
Granada
Cacereño
Marino
Xerez
Écija
Betis B
Recreativo de Huelva
Jaén
Córdoba
CD Estepona
Sevilla B
Balompédica Linense
Mensajero
San Roque
Racing Portuense
Maspalomas
29/04/1993
Melilla
Extremadura
30/01/1993
Xerez
Poli Ejido
31/01/1993
Betis B
Sevilla B
San Roque
Granada
Extremadura
Recreativo de Huelva
Cacereño
Écija
Córdoba
Las Palmas
Balompédica Linense
Melilla
Maspalomas
Mensajero
Jaén
Marino
CD Estepona
Racing Portuense
06/02/1993
Racing Portuense
Córdoba
07/02/1993
Las Palmas
Xerez
Poli Ejido
Jaén
Granada
Maspalomas
Sevilla B
Cacereño
Marino
Extremadura
Écija
San Roque
Recreativo de Huelva
Balompédica Linense
Melilla
Betis B
Mensajero
CD Estepona
13/02/1993
San Roque
Sevilla B
Jaén
Xerez
14/02/1993
Racing Portuense
Las Palmas
CD Estepona
Granada
Cacereño
Melilla
Extremadura
Poli Ejido
Maspalomas
Écija
Betis B
Recreativo de Huelva
Córdoba
Mensajero
Balompédica Linense
Marino
21/02/1993
Sevilla B
Maspalomas
Poli Ejido
Balompédica Linense
Marino
Betis B
Mensajero
Racing Portuense
Las Palmas
Jaén
Xerez
Extremadura
Recreativo de Huelva
Cacereño
Melilla
San Roque
Écija
CD Estepona
Granada
Córdoba
27/02/1993
San Roque
Recreativo de Huelva
Mensajero
Las Palmas
28/02/1993
Racing Portuense
Granada
Extremadura
Jaén
Cacereño
Marino
Balompédica Linense
Xerez
Maspalomas
Melilla
Córdoba
Écija
Betis B
Poli Ejido
CD Estepona
Sevilla B
06/03/1993
Recreativo de Huelva
Maspalomas
07/03/1993
Sevilla B
Córdoba
Granada
Mensajero
Marino
San Roque
Poli Ejido
Cacereño
Écija
Racing Portuense
Melilla
CD Estepona
Las Palmas
Extremadura
Xerez
Betis B
Jaén
Balompédica Linense
14/03/1993
Maspalomas
Marino
Betis B
Jaén
Granada
Las Palmas
Córdoba
Melilla
San Roque
Poli Ejido
Balompédica Linense
Extremadura
Racing Portuense
Sevilla B
Cacereño
Xerez
Mensajero
Écija
CD Estepona
Recreativo de Huelva
21/03/1993
Sevilla B
Mensajero
Extremadura
Betis B
Marino
CD Estepona
Recreativo de Huelva
Córdoba
Melilla
Racing Portuense
Jaén
Cacereño
Écija
Granada
Poli Ejido
Maspalomas
Xerez
San Roque
Las Palmas
Balompédica Linense
27/03/1993
Cacereño
Extremadura
28/03/1993
Écija
Las Palmas
Córdoba
Marino
Racing Portuense
Recreativo de Huelva
Granada
Sevilla B
San Roque
Jaén
Maspalomas
Xerez
Betis B
Balompédica Linense
CD Estepona
Poli Ejido
Mensajero
Melilla
03/04/1993
Xerez
CD Estepona
04/04/1993
Las Palmas
Betis B
Melilla
Granada
Jaén
Maspalomas
Balompédica Linense
Cacereño
Extremadura
San Roque
Poli Ejido
Córdoba
Recreativo de Huelva
Mensajero
Sevilla B
Écija
Marino
Racing Portuense
10/04/1993
CD Estepona
Jaén
San Roque
Balompédica Linense
11/04/1993
Sevilla B
Las Palmas
Cacereño
Betis B
Racing Portuense
Poli Ejido
Mensajero
Marino
Maspalomas
Extremadura
Córdoba
Xerez
Granada
Recreativo de Huelva
Écija
Melilla
17/04/1993
Xerez
Racing Portuense
Jaén
Córdoba
18/04/1993
Las Palmas
Cacereño
Marino
Granada
Extremadura
CD Estepona
Balompédica Linense
Maspalomas
Recreativo de Huelva
Écija
Betis B
San Roque
Melilla
Sevilla B
Poli Ejido
Mensajero
25/04/1993
Córdoba
Extremadura
Écija
Marino
Sevilla B
Recreativo de Huelva
Granada
Poli Ejido
Melilla
Las Palmas
Racing Portuense
Jaén
CD Estepona
Balompédica Linense
Mensajero
Xerez
San Roque
Cacereño
Maspalomas
Betis B
01/05/1993
Betis B
CD Estepona
Balompédica Linense
Córdoba
Cacereño
Maspalomas
02/05/1993
Jaén
Mensajero
Recreativo de Huelva
Melilla
Poli Ejido
Écija
Xerez
Granada
Marino
Sevilla B
Extremadura
Racing Portuense
Las Palmas
San Roque
09/05/1993
Sevilla B
Poli Ejido
Granada
Jaén
Racing Portuense
Balompédica Linense
Córdoba
Betis B
Écija
Xerez
CD Estepona
Cacereño
Mensajero
Extremadura
Recreativo de Huelva
Las Palmas
Maspalomas
San Roque
Melilla
Marino
15/05/1993
Jaén
Écija
Xerez
Sevilla B
16/05/1993
Maspalomas
Las Palmas
Extremadura
Granada
Cacereño
Córdoba
Betis B
Racing Portuense
Marino
Recreativo de Huelva
Balompédica Linense
Mensajero
Poli Ejido
Melilla
San Roque
CD Estepona
21/05/1993
Las Palmas
Marino
22/05/1993
Recreativo de Huelva
Poli Ejido
23/05/1993
Sevilla B
Jaén
Córdoba
San Roque
Melilla
Xerez
CD Estepona
Maspalomas
Écija
Extremadura
Granada
Balompédica Linense
Mensajero
Betis B
Classificació
    PuntsPJPGPEPPGFGCTGTV
1Las Palmas57362213165209917
2Xerez49361813545231116
3Granada48362088493310212
4Jaén4336151385330797
5Cacereño4036131494430817
6Extremadura38361581353428114
7Sevilla B363613101338389912
8Recreativo de Huelva353613914474411824
9Córdoba353611131236351158
10Écija343610141233349818
11Mensajero3436121014485211011
12Maspalomas343611121332388410
13CD Estepona333610131325357510
14Poli Ejido333610131331459813
15Melilla3236101214263110316
16San Roque31368151331429514
17Betis B30361181731407612
18Balompédica Linense27366151525541006
19Marino13*36392425719512
20Racing Portuense0**0000009819
Promoció Ascens
*Al Marino se li van restar dos punts per no presentar-se en el seu partit de la jornada 36 contra el Melilla, a més de donar-se-li por perdut el partit
**Poc abans de finalitzar la temporada, es va retirar de la competició el Portuense, anulant-se-li els resultats de tots els partits disputats fins llavors
Destacats
 NomDem GolsClub
Melenas
27
Nando
21
Prieto
16
Andrés
14
Cardona
13
Robaina
10
Puskas
9
Juan Uva
9
Pedro Luis
8
Verona
8
Fernando Román
8
Recha
8
Barbancho
8
Cruz
8
Miguelín
8
 NomDem GroguesClub
Domingo
16
Pedro Luis
15
Pinto
15
Paco Peña
14
Parra
13
Baroja
13
Sierra
13
Juan Miguel
13
Márquez
12
Francis
12
Maraver
12
Óscar Arias
12
 Pereira
12
Noria
12
Morillas
11
 NomDem CoefClubPJGols
José Miguel
0,462813
Viña
0,83629
Echevarría
0,833630
Notario
0,893733
Ruiz
0,923835
Bernal
13737
José Luis
1,023637
Ignacio
1,032829
NomPTGTV
Codina Escobar13789
García Rodríguez13656
Soto Mariscal12583
Hidalgo Aguilar12522
Rodríguez Torrico116514
Bautista García106513
Valle Gil10496
Montes Corcobado10484
Diestro Manzano10443
Morris Andrades10316
Trabadela Gómez9546
Vizuete Fernández95310
García Domínguez9529
Hernández Montaño9505
Prados García9468
Morales Mansito8586
Jiménez de la Coca85011
Jiménez Hidalgo8464
Fernández Rodríguez8423
Olmo Moreno8413
Martínez Abril8402
Belinchón García8261
Acevedo Martínez7464
Martín García7389
Tristante Oliva6271
Torres Caravaca6254
Méndez Martín6253
Martínez Torres5283
Balmaseda Hazas5247
De Mora Expósito5240
Ortuño Bernal5232
Precioso Rodríguez5162
Salinas Romero5133
Sánchez Marcos4293
Morales Yanes4222
Herreros Hodar4202
Sánchez Ramírez4181
Pérez Álvarez4162
Linacero del Castillo4160
González Díez4130
Lozano Segado3161
Pinar Martínez3153
Torija Arroyo3150
Peñalver Solano3141
Población González395
Hernanz Angulo382
Zambrano Pajarón360
Muñoz Tovar2142
Cerdá Albert2124
Alfaro Pérez2112
Megía Dávila292
Tevar Muñoz282
Lobos Enríquez281
Román González280
Gil Mira1102
Pérez Sánchez1101
Ramírez Cabrera192
Gil García191
Isturiz Martínez190
Noguer Planas184
López de la Fuente181
Granell Gil172
Elías Fajula172
Felip Manteca171
Poblador Ramos171
Osorio Martín171
Inglés Solé170
Recio Pedrero164
Cervera Díaz160
Teja Cimiano160
Presas López160
Hernández Calvet155
Pérez Lasa151
Sánchez García150
Chacón Selas150
Alzola Magallón150
Vilaseca Arroyo150
Uzcudun Gómez150
Martínez de la Puente143
Cardona Gomila142
Montesinos Mariano141
Méndez Casas141
Sainz de Lomas140
Ferré Domínguez140
Capó Olivés140
Rey Fierro140
Marqués Nistal140
Gutiérrez Barco140
Menéndez Rodríguez132
Campos Andreu131
Iglesias Figueroa131
Alemany Ramis131
Losantos Omar131
Marcos Roncero130
Pardo Clérigo130
Navas Lasa130
Gols:
819
Gols Per Partit:
2,16
Targetes Grogues:
1917
Targetes Grogues Per Partit:
5,06
Expulsions:
248
Expulsions Per Partit:
0,65
Estrangers:
110
Percentatge Estrangers:
21,53
Victòries locals:
178
Victòries visitants:
80
Empats:
121
Màxima victòria local:
12-0 Extremadura-Racing Portuense
Màxima victòria visitant:
0-6 Marino-Recreativo de Huelva
Millor ratxa guanyadora:
Granada: 8 Partits (Jornades 18-25)
Pitjor ratxa perdedora:
Marino: 19 Partits (Jornades 20-38)
Millor ratxa no perdent:
Las Palmas: 32 Partits (Jornades 7-38)
Pitjor ratxa no guanyant:
Marino: 27 Partits (Jornades 12-38)
Progrés
Matriu
Última actualització: 18/04/2018
Notificar error