Es comptabilitzen dades des de la temporada 1941-42
Rankings
Més victòries
(644)
(604)
(577)
Més empats
(423)
(412)
(384)
Més derrotes
(562)
(538)
(507)
Més gols a favor
(2183)
(2136)
(2049)
Més gols en contra
(1922)
(1888)
(1871)
Més targetes grogues
(3051)
(2551)
(2518)
Més expulsions
(252)
(218)
(198)
Més punts
(1831)
(1802)
(1719)
Més estrangers
(116)
(115)
(114)
Més internacionals
(42)
(37)
(37)
Més victòries en una Temporada
(29)
(28)
(26)
Més empats en una Temporada
(24)
(21)
(21)
Més derrotes en una Temporada
(31)
(30)
(29)
Més gols a favor en una Temporada
(107)
(100)
(99)
Més gols en contra en una Temporada
(103)
(97)
(93)
Més targetes grogues en una Temporada
(179)
(167)
(166)
Més expulsions en una Temporada
(24)
(23)
(21)
Més punts en una Temporada
(91)
(88)
(87)
Menys victòries en una Temporada
(1)
(1)
(2)
Menys empats en una Temporada
(0)
(0)
(0)
Menys derrotes en una Temporada
(1)
(1)
(2)
Menys gols a favor en una Temporada
(9)
(16)
(16)
Menys gols en contra en una Temporada
(11)
(13)
(16)
Menys punts en una Temporada
(0)
(4)
(5)
Menys edat en una Temporada
(19,5)
(19,52)
(19,54)
Més edat en una Temporada
(30,31)
(29,79)
(29,58)
Menys jugadors en una Temporada
(15)
(16)
(16)
Més jugadors en una Temporada
(47)
(44)
(44)
Menys estrangers en una Temporada
(0)
(0)
(0)
Més estrangers en una Temporada
(19)
(18)
(17)
Més internacionals en una Temporada
(10)
(10)
(9)
Consecutius Guanyant en una Temporada
(13)
(9)
(9)
Consecutius Perdent en una Temporada
(21)
(10)
(10)
Consecutius Empatant en una Temporada
(8)
(8)
(8)
Consecutius Sense Guanyar en una Temporada
(28)
(25)
(23)
Consecutius Sense Perdre en una Temporada
(29)
(22)
(21)
Consecutius Sense Empatar en una Temporada
(30)
(29)
(28)
Consecutius Marcant en una Temporada
(28)
(28)
(27)
Consecutius Encaixant en una Temporada
(29)
(26)
(25)
Consecutius Sense Marcar en una Temporada
(21)
(9)
(9)
Consecutius Sense Encaixar en una Temporada
(10)
(9)
(9)
Consecutius Guanyant en una Temporada Local
(17)
(17)
(17)
Consecutius Perdent en una Temporada Local
(10)
(7)
(6)
Consecutius Empatant en una Temporada Local
(8)
(7)
(7)
Consecutius Sense Guanyar en una Temporada Local
(17)
(16)
(14)
Consecutius Sense Perdre en una Temporada Local
(21)
(20)
(20)
Consecutius Sense Empatar en una Temporada Local
(19)
(19)
(19)
Consecutius Marcant en una Temporada Local
(22)
(21)
(21)
Consecutius Encaixant en una Temporada Local
(17)
(17)
(16)
Consecutius Sense Marcar en una Temporada Local
(10)
(7)
(6)
Consecutius Sense Encaixar en una Temporada Local
(14)
(13)
(10)
Consecutius Guanyant en una Temporada Visitant
(7)
(7)
(6)
Consecutius Perdent en una Temporada Visitant
(15)
(15)
(15)
Consecutius Empatant en una Temporada Visitant
(7)
(7)
(7)
Consecutius Sense Guanyar en una Temporada Visitant
(22)
(21)
(21)
Consecutius Sense Perdre en una Temporada Visitant
(15)
(14)
(14)
Consecutius Sense Empatar en una Temporada Visitant
(19)
(19)
(19)
Consecutius Marcant en una Temporada Visitant
(15)
(15)
(15)
Consecutius Encaixant en una Temporada Visitant
(22)
(21)
(21)
Consecutius Sense Marcar en una Temporada Visitant
(11)
(10)
(10)
Consecutius Sense Encaixar en una Temporada Visitant
(6)
(6)
(6)
Última actualització: 09/07/2019